Nederlands | Deutsch

Platbodem flottielje zeilen op de Waddenzee

 De Nederlandse Waddenzee vormt een uniek en boeiend vaargebied.

 Door de wisseling van getijden en de prachtige natuur is het Wadvaren een bijzondere ervaring, die u niet mag missen.   

De traditionele platbodemschepen zijn met hun geringe diepgang uitermate geschikt voor dit vaargebied. De Wadden zijn echter niet gemakkelijk te bevaren, al helemaal niet voor diegenen die nooit eerder op getijdenwater hebben gevaren.                                         

Het vereist dan ook enige specifieke kennis.Hiervoor organiseert Varskip instructie tochten naar het Wad van een week onder leiding van ervaren en gecertificeerde (CWO) platbodeminstructeur/schipper. 

 

U doet kennis op over:

- wantijen en geulen
- prielen en platen
- stroom en getij

Verder wordt er in gegaan op:

- berekening van waterdiepten onder invloed 
  van het tij
- navigeren op stromend water
- droogvallen
- tochtplanning met het oog op de stroom,      wind en de wisselende waterdiepte.

 

 

 

 

 
Programma Wadzeilen

 Vrijdag 

vanaf 14.00 uur

Aankomst. Inschepen /Instructie-uitleg schip/ boodschappen doen

 

18.00 uur

Eten, bespreking van de Waddentocht.

 

23.00 uur

Licht uit en rust aan boord.

 Zaterdag 

10.00 uur

Na ontbijt aanboord vertrek richting Wad.

 Zondag 
 t/m 
 Woensdag 

‘s Avonds wordt met alle schippers de route van de volgende dag besproken. 
Afhankelijk van het weerbericht en de getijden wordt het vaarplan besproken.
Per dag proberen we 6 `a 8 uur te varen.

 Donderdag 

10.00 uur

Terugtocht naar Varskip, ’s avonds terug in de jachthaven in Heeg.

 Vrijdag 

09.00 uur

Schoonschip maken en overdragen aan het Varskip.


 

Kosten
Er zijn 2 manieren om aan de Waddentocht deel te nemen:

Manier 1
Individueel boekt u een kooi op één van onze Lemsteraken gevaren door een ervaren schipper/instructeur van het Varskip. De prijs per kooi is 550,- euro *.

Manier 2
U huurt met een groep één van onze Platbodemschepen uit de huurvloot en betaald 35,- per opvarende. U kunt zich dan met het schip bij de groep aansluiten en onder toezicht en met begeleiding de kneepjes van het wadvaren onder de knie te krijgen.

* Niet inbegrepen zijn kosten voor eten, drinken, havengelden, dieselverbruik, enz. deze  worden onder de opvarenden gedeeld.

Een ideale manier om uw eerste zelfstandige stappen als schipper op de Waddenzee te wagen!


Varskip Logo
  home | schepen | prijzen | reserveren | haven | actueel | links | verkoop | platbodemzeilen  
info@varskip.com

Tel.: +31 515 442755 - Fax: +31 515 443267